Lipödem.

Den smärtsamma och handikappande sjukdomen Lipödem feldiagnostiseras ofta som fetma. Lipödemfett försvinner inte av kalorireducerad kost eller magsäcksoperationer. Lipödem går inte banta bort. Felaktig träning utan lymfdränerande behandling leder till ökad vätskemängd i vävnaden vilket ställer stora krav på transportkapacitet i ett lymfsystem med underfunktion.
LPG är en bra behandlingsmetod i alla stadier av Lipödem. Behandlingen hjälper lymfsystemet med dränering av vätskan från vävnaden. Den är smärtreducerande på lång och kort sikt.